© 2013 | Rezident Management Control
SERVICII

A. SERVICII FINANCIARE – CONTABILE SI CASIERIE

Operatiuni generale ce cuprind:
1.1) Colectarea datelor despre apartamente;
1.2) Evidenta cotelor la fonduri;
1.3) Gestionarea facturilor primite de asociatie;
1.4) Repartizarea facturilor pe cheltuieli;
1.5) Operarea in documente a incasarilor si platilor, respectiv:
    1.5.1) Incasari si plati in numerar;
    1.5.2) Incasari si plati prin banca;
1.6) Inregistrarea contoarelor individuale;
1.7) Calculul penalitatilor aplicate de asociatie;
1.8) Repartizarea penalitatilor;
1.9) Repartizarea si calculul subventiilor;
1.10) Prelucrarea citirii contoarelor de apa rece, apa calda, incalzire, etc.;
2) Calculul cotelor si listelor de intretinere;
3) Calculul cotelor la fonduri;
4) Liste si evidente :
    4.1) Întocmirea listelor de întretinere (inclusiv editare si afisare lunara);
    4.2) Liste cu restantieri (se editeaza la cerere);
5) Intocmirea si editarea registrelor contabile ( Registrul jurnal, Registru de casa, Registru de banca, Registrul Fondului de rulment, Registrul fondului de reparatii, Registrul de penalitati);
6) Fisele apartamentelor;
7) Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv pentru raportarile semestriale;
8) Serviciu de colectare cote de intretinere (Casierie).

Preturi
1.Serviciu contabilitate – incepand de la 200 lei/luna
2. Serviciul de casierie – 50 lei/ora.

B. SERVICIU DE RESURSE UMANE CONSULTANTA JURIDICA SI RESURSE UMANE
1) Intocmirea contractelor de munca si a contractelor de mandat;
2) Raportarea si actualizarea contractelor de munca in REVISAL;
3) Întocmirea lunara a statelor de salarii;
4) Întocmirea Ordinelor de plata/Foi de varasamant si plata acestora;
5) Întocmirea raportarilor catre administratiile fiscale teritoriale (declaratii, fise fiscale);
6) Infiintarea asociatiei de proprietari.

Preturi
1.Activitate de personal si relatia cu ITM si ANAF – incepand de la 100 lei/luna
2.Infintarea asociatiei de proprietari – incepand de la 400 lei


C. SERVICII DE ADMINISTRARE TEHNICA potrivit prevederilor legale, informarea presedintelui si a comitetului cu privire la starea cladirii si a instalatiilor acesteia, procurarea materialelor necesare întretinerii curente ale imobilului, supravegherea lucrarilor de întretinere, selectarea firmelor sau persoanelor autorizate sa execute lucrari de reparatii si prezentarea lor spre aprobare presedintelui si/ sau comitetului.

Preturi
Administrarea Tehnica: incepand de la 400 lei/luna


   
Preturile includ TVA, sunt informative si se negociaza cu fiecare beneficiar in parte.